Art. Nr.: 32530

Filzgleiter Pro/Metall 20mm

Details
Art. Nr.: 32531

Filzgl. Pro/Metall 20mm 4Stk.

Details
Art. Nr.: 32532

Filzgleiter Pro/Metall 24mm

Details
Art. Nr.: 32533

Filzgl. Pro/Metall 24mm 4Stk.

Details
Art. Nr.: 32534

Filzgleiter Pro/Metall 28mm

Details
Art. Nr.: 32535

Filzgl. Pro/Metall 28mm 4Stk.

Details
Art. Nr.: 34600

Plast.Rosette 12mm eiche

Details
Art. Nr.: 34601

Plast.Rosette 12mm elfbn

Details
Art. Nr.: 34602

Plast.Rosette 12mm weiß

Details
Art. Nr.: 34603

Plast-Rosette 12mm grau

Details
Art. Nr.: 34604

Plast.Rosette 12mm schwarz

Details
Art. Nr.: 34610

Plast.Rosette 15mm eiche

Details
Art. Nr.: 34611

Plast.Rosette 15mm elfbn

Details
Art. Nr.: 34612

Plast.Rosette 15mm weiß

Details
Art. Nr.: 34613

Plast.Rosette 15mm grau

Details
Art. Nr.: 34614

Plast.Rosette 15mm schwz

Details
Art. Nr.: 34620

Plast.Rosette 17mm eiche/ 3/8"

Details
Art. Nr.: 34621

Plast.Rosette 17mm elfbn/ 3/8"

Details
Art. Nr.: 34622

Plast.Rosette 17mm weiß/ 3/8"

Details
Art. Nr.: 34623

Plast.Rosette 17mm grau/ 3/8"

Details
Art. Nr.: 34624

Plast.Rosette 17mm schwz/ 3/8"

Details
Art. Nr.: 34630

Plast.Rosette 21mm eiche/ 1/2"

Details
Art. Nr.: 34631

Plast.Rosette 21mm elfbn/ 1/2"

Details
Art. Nr.: 34632

Plast.Rosette 21mm weiß/ 1/2"

Details
Art. Nr.: 34633

Plast.Rosette 21mm grau/ 1/2"

Details
Art. Nr.: 34634

Plast.Rosette 21mm schwz/ 1/2"

Details
Art. Nr.: 34640

Plast.Rosette 27mm eiche/ 3/4"

Details
Art. Nr.: 34641

Plast.Rosette 27mm elfbn/ 3/4"

Details
Art. Nr.: 34642

Plast.Rosette 27mm weiß/ 3/4"

Details
Art. Nr.: 34643

Plast.Rosette 27mm grau/ 3/4"

Details
Art. Nr.: 34644

Plast.Rosette 27mm schwz/ 3/4"

Details
Art. Nr.: 34650

Plast.Rosette 34mm eiche/ 1"

Details
Art. Nr.: 34651

Plast.Rosette 34mm elfbn/ 1"

Details
Art. Nr.: 34652

Plast.Rosette 34mm weiß/ 1"

Details
Art. Nr.: 34653

Plast.Rosette 34mm grau/ 1"

Details
Art. Nr.: 34654

Plast.Rosette 34mm schwz/ 1"

Details